Chov potkanů – základní pojmy

 

 

  • Registrovaná ChS – chovatelská stanice zapsaná u oficiální organizace, která zaštiťuje chov potkanů
  • Chovatel – fyzická nebo právnická osoba vlastnící CHS
  • Životní pohoda – stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost se chovat přirozeně
  • Chov potkanů – rozumíme odchov mláďat
  • Průkaz původu (PP) – oficiální listina vydaná chovatelem, potvrzená plemennou knihou –> zaručuje původ zvířete
  • Výpis předků (VP) – neoficiální listina vydaná chovatelem → jen v případě že nemůže vydat PP (neuchovnění rodiče)
  • Posuzovatel/ka – osoba odborně způsobilá k hodnocení variet, barev a znaků, jak na výstavách, tak při registraci chovných zvířat
  • Standard – obsahuje popis uznávaných variet, barev a znaků